"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi."

"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré, i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem a tmu nocí. I byl večer a bylo jitro den první."………………(Kniha Genesis)


Vstupte