NEFERTITI
Nefertiti

Nefertiti-kráska, která přícházíNefertity-kráska, která přichází.

V celých lidských dějinách a ve všech světových starověkých civilizacích byly jenom dvě ženy, které se tak významně zapsaly do dějin Země a které měli obrovskou moc a hlavně vliv na své okolí. A je snad náhoda, že obě měli tolik společného? Ano jde o krásnou Kleopatru a ještě krásnější Nefertity. Obě panovnice byli pro svoji krásu obdivovány a uctívány a to nikde jinde, než v samotném Horním a Dolním Egyptě.

O první zmiňované královně se toho napsalo a také natočily filmy a milostný trojúhelník Caesar, Antonius a Kleopatra je snad znám každému.

Vrátíme se ale od Kleopatry 1 300 let do minulosti, která patřila 18. dynastii, jedné z nejmocnějších v egyptských dějinách. V Nové říši během 18. dynastie se vystřídala taková zvučná jména, jako Amenhotep III: a jeho božská manželka Teje, Amenhotep IV. a Nefertity nebo velice známý Tutanchamon. Nefertitin život byl velice zajímavý a nikoliv nudný. Narodila se v r. 1381 na dvoře Tušrattově v Mitanni. Již jako patnáctiletá princezna se provdala za stárnoucího, nemocného a nepříliš hezkého egyptského vládce Amenhotepa III. Asi dva roky prožila jako vedlejší manželka po boku Teje a po vládcově smrti se stala božskou manželkou svého nevlastního syna Amenhotepa IV., který se později přejmenoval. Celkem se ji narodilo 6 dcer, které se ovšem nedožily vysokého věku, pouze v pořadí 3. dcera Anchesenpaaton se stala manželkou Tutanchamona. Nefertity se dožila na egyptské poměry docela vysokého věku. Za zdmi svého paláce v Achetatonu "všemi opuštěna" se plně odevzdávala do služeb svého nejmilejšího boha Atona a to až do věku 37 let, kdy naposledy spatřila jeho sluneční paprsky.

Místo jejího posledního odpočinku je pro všechny archeology zatím záhadou, ale je možné, že ani její sarkofág neunikl vykradačům hrobů. Nefertity(vyslovováno Nafteta) znamená "Krasavice, která přichází". Toto pojmenování získala od svých poddaných Egypťanů, kteří ji vítali a byli oslněni její neobvyklou krásou. Její původní jméno je Taduchepa a jako královna získala jméno Nefernefruaton= "Krásná je krása Atonova". Stárnoucí Amenhotep III. si nevybral Nefertity náhodou. Dobře věděl, co se skrývá za krasavici na dvoře vazalského krále. Jeho moc mu dovolovala mít vedle hlavní manželky Teje také vedlejší manželku Nefertity a k tomu obrovský harém. Nefertity hlavně mezi svým okolím vynikala neopálenou a na egyptské poměry bledou pletí, což byl symbol urozenosti a královského původu. Svojí krásou okouzlila mnoho lidí, hlavně vrchního sochaře Thumose, který její tvář ztvárnil na světoznámé bystě, ovšem bez jednoho oka-nejspíše symbol její neopětované lásky vůči němu.

Amenhotep IV.

Velký význam měl v životě Nefertity kult boha Atona. Aton byl nejvyšším a jediným bohem Egypta jenom po dvě generace, ale jeho kult dokázal ovlivnit jak panovnický rod, tak i prostý lid, ale i stavitelské a výtvarné umění. Nefertity zvyklá na jednobožství ze své země přinesla tento trend do starověkého Egypta a zde se ho celý život snažila rozvíjet. Kult boha Atona ovlivnil již Amenhotepa III., který ovšem ještě uznával i svrchovanost jiných bohů. Pravý rozkvět ovšem nastal za Amenhotepa IV. Ten si změnil jméno na Achnaton, tzn. Milý Atonovi a speciálně pro bohoslužebné a královské účely nechal vystavět město na zelené louce jménem Achetaton.

Egypt

V roce 1359 př. Kr. začalo ve středoegyptském úseku pouště při Nilu, mezi Vesetem a Mennoferem, 100 000 techniků, inženýrů a dělníku se stavbou vysněného města. Achetaton bylo první město na světě, naplánované na rýsovacích prknech. Nové hlavní město Egypta bylo opravdu vykládanou truhlicí. Nacházeli se zde přepychové domy nejbohatších mužů v zemi a královské paláce, které svojí krásou okouzlily ne jednoho návštěvníka města. Hlavní dominantou byl rozlehlý Atonovův chrám-275 m široký a 800 m dlouhý.

centrum Achetatonu

Kult nejvyššího boha začal postupně opadat a stále více se ozývaly hlasy volající po starém staroegyptském náboženství. Největší podíl na úpadku Atonovy víry mělo kněžstvo, kterému se nelíbilo omezení jejich vlivu a moci. Po smrti "kacířského faraona" Achnatona se ujal vlády mladičký Tutanchaton. V prvních letech své vlády pod vlivem Nefertity zastával Atonův kult, ale pod silným nátlakem z nejbližšího okolí se faraón odklonil od "kacířské víry"a navrátil se opět k původní víře a na památku ke svému rozhodnutí si nechal změnit jméno na Tutanchamon. Tak skončil jeden velký sen o velkém Egyptě sjednoceném pod jedním bohem. Pozdější panovníci se snažili zahladit všechny památky a stavby po tzv. kacířích, a proto dnes můžeme po Nefertity a jejích manželích toho nalézt opravdu jen málo.zpět